Ungdomslag2020-02-20T08:17:01+01:00

Velkommen til Fotlandsvåg Ungdomslag.

Fotlandsvåg Ungdomslag blei starta oppatt i slutten av 2016 etter og ha vært inaktivt sida 1999.
Bakgrunnen for at med starta oppatt var att me ønska og laga aktivitetar for barn og unge, samt
å både auka bruken av Grendahuset og bidra til drift og vedlikehald.
Per i dag driv me med barnediskotek (1-7 Klasse), juleverkstad, loppemarknad og dans.
Me ønskjer og starte opp med aktivitetar for Ungdom (13 -18år) i løpet av 2019, her
treng me innspel frå både Ungdommar og foreldre om kva aktivitetar dei ønsker.

Me er ikkje så mange vaksne medlemmar pr i dag, men håpar på fleire medlemmar.
Det er sosialt å givande og laga arrangement både for unge og eldre, har du
ein ide eller ønskje på kva me skal tilby ? Ikkje nøl ta kontakt

Hugs att i Fotlandsvåg Ungdomslag er me alle ungdommar sjølv om alderen kan variera frå 1 – 100 År

Nyheter Ungdomslaget

Go to Top