Grendahuset LL2018-12-28T02:02:29+01:00

Om Grendahuset

I 1955 vart Grendahuset offisielt opna.

Grendahuset var då eit av dei aller største samfunnshusa i landet utanom byar og tettstader.

Her var det mellom anna kino, folkebad og ei scene som tilfredsstilte Riksteateret sine krav. Det var også ein stor og viktig møtestad for ungdom frå heile øya i mange år.

For og reise eit hus som Grendahuset måtte mange av laga i bygda samarbeide, det blei danna et lutlag (Grendahuset LL) der til saman 6 lag var medeigar i huset.

Alv Hagen og Georg Hella var dei fremste pådrivarane for og reisa huset, mykje av materialane til reisverket vart henta frå dei nedlagde gruvene på Litland. Ein god del av materialane måtte reinsast og spylast før den kunne takast i bruk.

I dag er det Musikklaget, Ungdomslaget, Idrettslaget og Helselaget som eig og driv huset, huset blir styrt av et eige husstyre der alle laga har representantar.

Eigarlaga nyttar huset til eigne aktivitetar og husstyret har nokre arrangement der overskotet går til drift av huset. Huset blir og leigd ut til private arrangement som bryllaup, bursdagsfeiringar,  konfirmasjonar osv.

Utleige

Grendahuset leiger ut lokala sine til Lag, Organisasjonar og Private til eigne arrangement.
I første etasje er det Garderobe, Toalett, Hovedkjøkken og en sal på 160 kvadrat (10 x 16 Meter)
I andre etasje er det sal på 160 kvadrat med Bar på 35 kvadrat og ei stor scene med tilhøyrande artist\smikerom.

Leigeprisar:
Første etasje 1500,-
Andre etasje 1500,-
Heile huset 2500,-
Tillegg for stereoanlegg med miksepult 500,-
Kortidsleige inn/ut same dag (Møte, Barnebursdag) 300,-

For arrangement med behov for ekstrahjelp kan dette tilbys etter avtale.

Denne kalenderen viser når Grendahuset er tilgjengeleg for utleige

MånedUkeDag
november 2019
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
28.10.2019 29.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 1.11.2019 2.11.2019 3.11.2019
4.11.2019 5.11.2019 6.11.2019 7.11.2019 8.11.2019 9.11.2019 10.11.2019
11.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 16.11.2019 17.11.2019
18.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 23.11.2019 24.11.2019
25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 30.11.2019 1.12.2019

Drift

Grendahuset er et stort hus med sine 790 Kvadrat fordelt på 3 etasjar, husstyret tar seg av den daglege drifta av huset.
Det er diverre lite midlar til overs til naudsynt vedlikehald og opprusting av Grendahuset.
Husstyret jobbar no aktivt for og redusera kostnadar og skaffa midlar frå Fond, offentleg og sponsing frå private bedrifter til vedlikehald og opprusting.
I 2018 var me så heldige at me fekk tildelt midlar frå Sparebanken Vest i tillegg til at 4 Bedrifter gjekk inn med sponsormidlar, dette gjev oss i år moglegheita til og bytta ut hovuddøra og kjøkkendøra som er i dårleg forfatning.