Grendahuset LL2018-12-28T02:02:29+01:00

Om Grendahuset

I 1955 vart Grendahuset offisielt opna.

Grendahuset var då eit av dei aller største samfunnshusa i landet utanom byar og tettstader.

Her var det mellom anna kino, folkebad og ei scene som tilfredsstilte Riksteateret sine krav. Det var også ein stor og viktig møtestad for ungdom frå heile øya i mange år.

For og reise eit hus som Grendahuset måtte mange av laga i bygda samarbeide, det blei danna et lutlag (Grendahuset LL) der til saman 6 lag var medeigar i huset.

Alv Hagen og Georg Hella var dei fremste pådrivarane for og reisa huset, mykje av materialane til reisverket vart henta frå dei nedlagde gruvene på Litland. Ein god del av materialane måtte reinsast og spylast før den kunne takast i bruk.

I dag er det Musikklaget, Ungdomslaget, Idrettslaget og Helselaget som eig og driv huset, huset blir styrt av et eige husstyre der alle laga har representantar.

Eigarlaga nyttar huset til eigne aktivitetar og husstyret har nokre arrangement der overskotet går til drift av huset. Huset blir og leigd ut til private arrangement som bryllaup, bursdagsfeiringar,  konfirmasjonar osv.

Utleige

Grendahuset leiger ut lokala sine til Lag, Organisasjonar og Private til eigne arrangement.
I første etasje er det Garderobe, Toalett, Hovedkjøkken og en sal på 160 kvadrat (10 x 16 Meter)
I andre etasje er det sal på 160 kvadrat med Bar på 35 kvadrat og ei stor scene med tilhøyrande artist\smikerom.

Leigeprisar:
Første etasje 1500,-
Andre etasje 1500,-
Heile huset 2500,-
Tillegg for stereoanlegg med miksepult 500,-
Kortidsleige inn/ut same dag (Møte, Barnebursdag) 300,-

For arrangement med behov for ekstrahjelp kan dette tilbys etter avtale.

Denne kalenderen viser når Grendahuset er tilgjengeleg for utleige

MånedUkeDag
oktober 2020
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
28.9.2020 29.9.2020 30.9.2020 1.10.2020 2.10.2020 3.10.2020 4.10.2020
5.10.2020 6.10.2020 7.10.2020 8.10.2020 9.10.2020 10.10.2020 11.10.2020
12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020
19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020
26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 1.11.2020

Drift

Grendahuset er et stort hus med sine 790 Kvadrat fordelt på 3 etasjar, husstyret tar seg av den daglege drifta av huset.
Det er diverre lite midlar til overs til naudsynt vedlikehald og opprusting av Grendahuset.
Husstyret jobbar no aktivt for og redusera kostnadar og skaffa midlar frå Fond, offentleg og sponsing frå private bedrifter til vedlikehald og opprusting.
I 2018 var me så heldige at me fekk tildelt midlar frå Sparebanken Vest i tillegg til at 4 Bedrifter gjekk inn med sponsormidlar, dette gjev oss i år moglegheita til og bytta ut hovuddøra og kjøkkendøra som er i dårleg forfatning.