LivOGLyst2018-10-30T01:47:02+01:00

LivOGLyst Fotlandsvåg

LivOGLyst Fotlandsvåg

Prosjekteigar: Fotlandsvåg Grendaråd,
Leiar i Grendarådet: Beate Balestrand Børtveit
Prosjektleiar: Renathe Tangen
Kommunerepresentant: Kari Aakre
Styringsgruppe: Fotlandsvåg Grendaråd

 

Fotlandsvåg Grendaråd har etter søknad fått godkjend eit 3-årig prosjekt i LivOGLyst programmet. LivOGLyst programmet er eit partnarskapsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland Fylkeskommune og Innovasjon Noreg.

Partnarskapen samarbeider for å stimulera til mobilisering i lokalsamfunn for å setja i gang lokal bygdeutvikling og entreprenørskap. Kort sagt gjera bygda og lokalsamfunnet til ein attraktiv bu- og arbeidsstad, med trivsel for alle aldersgrupper.

Difor er det viktig at alle som er interessert i utvikling av bygda vår og entreprenørskap kjem fram med tankar og idear.

LivOGLyst programmet legg vekt på entreprenørskap og gründarkultur. Derfor er det viktig at personar som har ein forretningside, gjennom LOGLyst programmet kan få hjelp til å utvikla og eventuelt realisera ideen sin.
Har DU ein ide du brenner for, så ta kontakt.
I forprosjektet for 2016 var det lagt vekt på trivselstiltak, stimulering av eksisterande og ny næringsutvikling, samt integrering av alle innflyttarar til bygda. Forprosjektet ble avslutta oktober 2017, og gav grunnlag for det 3- årige LivOGLyst prosjektet med eit tilskot på kr. 100.000.- kvart år.

I fortsettinga med arbeidet er det oppretta følgande arbeidsgrupper, som jobbar for å gjæra bygda til en trivelegare plass å bu:

 

Møteplassar

Jobbar for å opprette møteplassar og vedlikehalde møteplassane me har, for å skapa rom for sosialt samvær og for å kunna bli betre kjent med våre sambygdingar.

Møteplassar Medlemmar:
·       Lekeparken

·       Mølleparken

·       Joker

·       Grendahuset

·       Idrettsplassen

Leder: Svein Hanstvedt

·       Gro Sandal

·       Trond Engstrøm

·       Lars Terje Røstøen

·       Cecilie N Kvåle

 

Inkludering

Jobbar med integrering av våre nye landsmenn og tilflyttar til bygda. Ønsker blant annet at det skal være aktivitetstilbod til barn i bygda.

Inkludering Medlemmar:
·       Integrering

·       Tiltak for unge

·       Tiltak for eldre

·       Arrangement

·       Media/kommunikasjon

·       Kurs og kompetanseheving

Leiar: Renathe Tangen

·       Sylvi Ann Hanstvedt

·       Jon Hagebø

·       Szymon Pudelek

·       Beate Balestrand

·        Ann Kristin Kleppe

·       Ella Haugen

·       Ragnhild Hanstveit

·       Trond Engstrøm

 

Natur og miljø

Jobbar blant annet med visuell utforming av bygda, som beplantning i Fotlandsvåg sentrum og etablering og vedlikehald av turstiar.

Natur og miljø Medlemmar:
·       Visuell Utforming

·       Tur- og friluftsområder

·       Tomteland

·       Bygdehistorie og bildedokumentasjon

·       Vedgruppe?

Leiar: Anders Troye

·       Tor Gunnar Hanstveit

·       Oddvar Hanstveit

·       Ola Fotland

·       Johnny Hanstveit

·       Road Åge Kleppe

·       Dagrun Stokke

 

Næringsutvikling

Jobbar blant anna med ny gjestebryggje og småbåthamna, tomtebygging og Herlandsfossprosjektet.

Næringsutvikling Medlemmar:
·       Småskala næring

·       Landbruksbasert næring

·       Havneplan

·       Herlandsfossen

·       Reiseliv

Leiar: Jan Roald Myking

·       Rune Myking

·       Berit Ophus

·       Jan Hanstveit

·       Arild Dæmring

·       Morten Fotland

 

 

 

 

Nyheter LivOGLyst

Go to Top